proktoblog.com
דוד ברוקנר (דוד החקיין)
שם: דוד נתן ברוקנר שנת לידה: 1972 מגורים אחרונים: ירושלים מהות העבירה: ביצוע מעשים מגונים בילד בן 13 גזר דין: 7 חודשי מאסר תאריך גזר הדין: מאי 2012…