proktoblog.com
גבריאל תורג'מן
שם: גבריאל תורג'מן שנת לידה: 1957 מגורים אחרונים: אשדוד מהות העבירה: חטיפה ואונס של ילדות בנות 5-9 גזר דין: 45 שנות מאסר תאריך גזר הדין: אפריל 2009…