proktoblog.com
אריה הכט
שם: אריה הכט שנת לידה: 1952 מגורים אחרונים: כפר סבא מהות העבירה: אונס וביצוע מעשים מגונים בילדות בנות 7-9 גזר דין: 6.5 שנות מאסר תאריך גזר הדין: מאי 2011…