proktoblog.com
אסף אביטל
שם: אסף אביטל שנת לידה: 1967 מגורים אחרונים: אילת מהות העבירה: אונס וביצוע מעשים מגונים בילדים בני 6-9 גזר דין: שש וחצי שנות מאסר תאריך גזר הדין: נובמבר 2004…