proktoblog.com
אמנון לוי
שם: אמנון לוי שנת לידה: 1961 מגורים אחרונים: בני ברק מהות העבירה: אונס, מעשה סדום, כליאת שווא ותקיפת ילדה בת 15 גזר דין: 25 שנות מאסר תאריך גזר הדין: יולי 2010…