proktoblog.com
אדיר סודמי
שם: אדיר סודמי שנת לידה: 1986 מגורים אחרונים: בני עי"ש מהות העבירה: מעשים מגונים בקטינים והריגת ילד גזר דין: 19 שנות מאסר תאריך גזר הדין: ספטמבר 2011…