proktoblog.com
אברהם כץ
שם: אברהם כץ שנת לידה: 1969 מגורים אחרונים: ירושלים מהות העבירה: מעשי סדום ומעשים מגונים בנערים גזר דין: חמש וחצי שנות מאסר תאריך גזר הדין: יוני 2009…