proktoblog.com
אבי פתאל
שם: אבי פתאל שנת לידה: 1983 מגורים אחרונים: בני ברק מהות העבירה: מעשי סדום, מעשים מגונים והטרדות מיניות של קטינים גזר דין: 6 שנות מאסר תאריך גזר הדין: יוני 2009…