proktoblog.com
אבי גואטה
שם: אבי גואטה שנת לידה: 1971 מגורים אחרונים: ראשון לציון מהות העבירה: מעשים מגונים בקטינות בגיל 5-14, החזקת חומרי פדופיליה גזר דין: 1999, 2001, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018 תאריך גזר הדין: 2018…