prokrastinuft.no
Innlegg på Skepchick.no: SETI
Jeg lappet sammen et innlegg i helgen for internettkollektivet jeg er medlem av, hvor jeg prøver å samle tankene mine om hva jeg egentlig synes om SETI, og hva jeg egentlig synes om hva andre synes…