projektvildhast.com
4.1. Breakpoint!
Måndag den 29 juni 2015 Kom närmare direkt idag, vi körde vår lilla procedur med att lyda mitt kroppsspråk och han följde efter mig. Trots att jag kan stå så nära vill han inte riktigt att jag tar …