projekt-polet.si
Ob svetovnem dnevu boja proti raku
4. februar je svetov i da boja proti raku, bolez i, za katero zboli i umre ajveč prebivalk i prebivalcev Slove ije. Zaradi življe jskega sloga pogosteje zbolevajo i umirajo moški kot že ske, raki so tudi boleze , ki je s starostjo pogostejša, i pa boleze zaradi katere se ved o umre. Pri tem je potreb o posebej poudariti, da je zgod je odkriva je skozi tako ime ova e presejal e programe kot so Zora, Dora i Svit, izjem o pomemb o, saj z jimi lahko boleze odkrijemo dovolj zgodaj da je zdravlje je uspeš o. Izjem o pomembe pa je že izpostavlje i življe jski slog, skrb za giba je, prehra o, pozitive od os do življe ja, dela i še m oge druge, pravzaprav zelo vsakda je stvari. Opozarja je a pome skrbi za last o zdravje je pomemb o tudi v podjetjih, prav tako je izjem o pomemb o, da tudi v delov em okolju opozorimo a brezplač [...]