prognytt.no
Prognytt er dessverre håpløst på etterskudd når det gjelder anmeldelser av progplater. Vi har derfor tatt en avgjørelse om å ta et lite oppsamlingsheat for å få med noen ord om mange av de platene vi gjerne skulle ha gitt en en mer grundigere anmeldelse av. Tiden strekker rett og slett ikke til.