professionalheckler.com
MMK 2021 (DEAR CYNTHIA… )
Dear Cynthia, Sipag at tiyaga po ba talaga ang susi sa tagumpay? Ang meron lang kasi ako: ganda at lakas ng loob. Paano po ‘yan?!?