professionalheckler.com
ANG PULIS AT ANG TAMBAY
Cop: Arestuhin ang mga ‘yan! Guy: Sandali! Anong arestuhin? Cop: ‘Wag ka nang magtanong! Utos ito ng Presidente!