professionalheckler.com
FIRST & EXCLUSIVE: INDEPENDENCE DAY MESSAGE NG PANGULO
Hindi na ako magpapaliguy-ligoy pa. Magiging prangka ako. Sa napakahalagang araw na ito, hindi ko alam kung angkop bang magbigay pa ako ng mensahe.