professionalheckler.com
“BIIIIIMB!” [KRISSY’S REALIZATIONS]
Hindi n’yo naitatanong, super-relate ako sa mga commuters ng MRT. Trust me, I know the feeling! ‘Yong pinasakay ka, ‘tapos kapag ini-enjoy mo na ang lahat, sasabihin sa ‘yo, “We need to…