professionalheckler.com
2018: MGA HULA AT BABALA
HERE’S what’s in store for you in 2018 – Year of the Dog. Happy New Year everyone! RAT: 2008, 1996, 1984, 1972, 1960 Kung hindi ka mag-iingat, mahuhulihan ka ng droga sa kalagitnaan ng taon. …