professionalheckler.com
ISOLATED
“Putang inang Bacani na ‘yan, dalawa pala ang asawa. Pareho ko. Parang mayor din ang buang. Tapos kung magsalita itong unggoy na ito, ‘tang ina.”