professionalheckler.com
SAAABEH? (MODERN SAYINGS 2)
Modernong mga Kasabihan 2013 [At ang mga naging inspirasyon ng mga ito] Lawmakers and Pork Barrel Magpakahaba-haba man ang prusisyon sa ghost NGOs pa rin ang tuloy Honesty is the best… theore…