profesorjitaruionel.com
Teorema înălțimii
TEOREMA ÎNĂLȚIMII: În orice triunghi dreptunghic lungimea înălțimii dusă din vârful unghiului drept este egală cu media geometrică dintre lungimile proiecțiilor catetelor pe ipotenuză. În desenul d…
profesorjitaruionel