profesoriitineranti.wordpress.com
Psihopedagogia Şcolii Incluzive – o provocare la profesionalizare
DE CE? Dacă nu faceţi parte din aceea categorie de profesionişti/profesorii care sunt puternic atomizaţi, care bifează diverse cursuri, specializări dar fără a deriva din ele cunoştinte practice ci…