proeso.blog
PROESO cerca Director/Directora Artístic Musical per a les temporades 2018/19 i 2019/20
PROESO, Associació de Docents de Música de la Comunitat Valenciana posa en marxa la cerca de nou Director/Directora Artístic Musical per a les temporades 2018/19 i 2019/20. Presenta’ns el teu proje…