processcommunicationmodel.sk
Všetko, čo potrebujem vedieť, ma naučia rodičia (a Gabo Žifčák) - Process Communication Model®
Ako rodičia stojíme pri výchove našich detí často pred otázkami – ako mám zareagovať správne v tejto situácii? Ako mať istotu, že svojím deťom pomáham a podporujem ich zdravý vývoj? Ako viem pomôcť svojim deťom, aby lepšie zvládali stres? Štruktúra našej osobnosti sa tvorí od narodenia až do 7 rokov. Klinický model a ocenený objav Taibiho Kahlera – …