processcommunicationmodel.sk
PCM na Pedagogickej fakulte UK - Blog študentky - Process Communication Model®
Čo mi dalo PCM (nielen ako pedagogičke)? Proces Communication Model už nie je v dnešnej dobe novým pojmom. Ja som sa s ním stretla na univerzite a som za to nesmierne vďačná. Hoci, keď to na Vás vyučujúci vychrlí prvýkrát, hlavou Vám víria rôzne myšlienky. Čo to znamená? Zase ďalšie neoverené tipy ako zvládať komunikáciu, …