proastro.wordpress.com
Plutoniczna mobilizacja do zmiany
Pluton, sprowadzony ostatnio do roli planety karłowatej, świetnie się trzyma. Potocznie znany jako Pan życia i śmierci. Chodzi o śmierć, a potem zmartwychwstanie, o odrodzenie się z popiołów jak Fe…