pro-choice.org.il
המיילדות ועמותת אפרת: כל השוני שבעולם
[פורסם לראשונה בערוץ היהדות של ynet, ומובא כאן באישור המחברת] אלה שמות הנשים המככבות בפרשת שמות: שפרה ופועה המיילדות, בת לוי, אחות משה, בת פרעה ונערותיה, שבע בנות כהן מדיין וביניהן ציפורה – ו…