pro-choice.org.il
ההפלה בדת היהודית
מאת: ד"ר רונית עיר-שי, מלמדת בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר-אילן ובאוניברסיטה העברית להלכה היהודית אין עמדה חד-משמעית המוסכמת על כל הפוסקים בעניין הפלות. מגוון הדעות רחב מאוד, למעט קו אדו…