pro-choice.org.il
ברצוני לעבור הפלה – מהן זכויותיי?
אם ברצוננו לעבור הפלה ואנחנו עומדות באחד מהקריטריונים שהוצגו, סביר להניח שנקבל אישור מהוועדה ללא כל בעיה. במרכזים רפואיים פרטיים עלות הוועדה זהה, ולעתים העובדת הסוציאלית והרופאים/ות מגלים גמישות רב…