pritongpretsels.wordpress.com
Same shit. Different day. (What pisses you off, Lord?)
Kindat, kindat. Mayroon na sigurong binabangungot sa mga oras ng ‘to pero heto’t contest na naman ng titigan sa screen ang mokong ninyo’ng blogger slash stripper slash utak krimin…