prirodnoizdravo.com
Različiti Tipovi Fizikalne Terapije kod Žena | Prirodno&Zdravo
Fizikalna terapija kod žena ima za cilj da poveća njihovu funkcionalnost, izdržljivost i snagu, ali pored toga i da pomogne oporavak nakon povreda,