prirodajelijek.com
Šta se dešava u vašem tijelu kada ostavite cigarete: od 20 minuta do 15 godina
20 MINUTA – krvni pritisak i puls se snižavaju za normalne vrednosti, a temperature ruku i nogu se povećavaju do normalne vrednosti U TOKU 8 SATI – preostali nikotin u krvotoku opada na 6,25% normalnih dnevnih najviših vrednosti što čini smanjenje od 93,25% U TOKU 12 SATI – nivo ugljenmonoksida pada, a nivo kisoeonika raste do normalnog nivoa …