printesaalbastra.com
și dacă? |v.26|
Și dacă e nevoie… doar de un grăunte? Asta ca să avem o reprezentare și un ordin de mărime, pentru început… ♣ Se ia o informație vag cunoscută, o senzație, o supoziție, o impresie, o b…