principova.wordpress.com
Три песме Душана Стојковића
МРТВАЦИ мртви долазе на свечану вечеру њихове углачане кости једина су улазница вратар је поприлично млад нипошто није довољно мртав мало помало постаје повод подозрењу неке слободније даме поси…