principova.wordpress.com
Џон МИЛТОН (1608-1674)
Џон Милтон је рођен 9. децембра 1608. године. Његов отац, бележник, био је префињен музичар, човек широког образовања и радозналог духа који је учинио све што му је било могуће учинити за васпитање…