principova.wordpress.com
Таленат-неталенат
(Nova rubrika) _______________ Boško TOMAŠEVIĆ ODOLETI NETALENTU, ODOLETI NARCIZMU. ILI: O PRAVU DA SE NE PIŠE Pre neki dan kod mene u Tirolu posmatrao sam jednog radnika u šumi koji je teška debla…