prickblad.se
299 – Plugg och studier
Uppdateringarna har uteblivit den senaste tiden på grund av studier och tentor. Prickblad.se kommer uppdateras mer regelbundet då allt har lagt sig och blivit klart. Nästa seriestripp kommer bli nu…