prickblad.se
298 – Babels Torn
Med tanke på att jag ibland kan få för mig att läsa gamla böcker med kristet innehåll från 1800-talets slut och 1900-talets början, antar jag att det var en tidsfråga innan en seriestripp om bibeln…