prickblad.se
295 – Sentimental drama med actionscener
Blev väldigt överraskad efter att ha sett Guardians of the Galaxy vol. 2. Det visade sig att den skiljde sig väldigt mycket från den förra filmen och fokuserade mer på dialog, familjeband och vänsk…