prickblad.se
196 – På arbetsförmedlingen
Väntan på tåg (eller i matkön) är mer spännande än att vänta på sin tur på Arbetsförmedlingen.