prickblad.se
195 – Generalen och Mullvadsarmén
Föga kunde jag ana att denna stripp skulle komma perfekt i samband med Byggnads strejk som startade tidigare i veckan.