preventiekronkels.wordpress.com
Comfort bruggepensioneerden of welzijn werkenden?
Het sociaal akkoord over Stelsel van Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen, voorziet in voorstellen rond de verplichte beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Als compensa…