prestigebag.pl
Czy udzielając wywiadu można powiedzieć za dużo?
Wywiad to szczególna forma wypowiedzi. Prowadząc zazwyczaj ponad godzinną rozmowę nie sposób uniknąć różnych wątków, bardziej lub mniej osobistych. I to jest normalne.