prescripcioinfermera.cat
El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya publica les esmenes enviades al projecte de modificació del Real Decreto estatal de la prescripció infermera
El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya ha publicat en el seu web les al·legacions presentades al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat relatives al al text d…