prescripcioinfermera.cat
El Diari de la Sanitat publica una reflexió sobre la prescripció infermera després de la consulta pública
El Diari de la Sanitat ha publicat una article d’opinió signat per Núria Cuxart i Glòria Jodar en el que es fan diverses consideracions sobre la regulació de la prescripció infermera després …