prescripcioinfermera.cat
Manifest sobre la prescripció infermera a Catalunya
Els representants de les infermeres catalanes reclamen al Govern l’aprovació del marc normatiu autonòmic de la prescripció Atesa la situació d’emergència en que es troba la pràctica…