prerazmisljavanje.org
(Raz)govor kao Andrićev most // „Leva ruka tame” Ursule Legvin
„Predanja o prorocima predstavljaju opšte mesto u celoj porodici Čoveka. Bogovi govore, duhovi govore, računari govore. Proročanska dvosmislenost ili statistička verovatnoća pružaju odstupnicu, a p…