prerazmisljavanje.org
Vladimir Lazović – Sokolar (sabrane priče 1979-2009)
— Iako se u mom i tvom svemiru različito shvata kompleksan broj, čini se da je brzina svetlosti i vaš nerešiv problem? — Brzina svetlosti? Govorim o uzroku, ne o posledicama. Ja mislim na brzinu pr…