prerazmisljavanje.org
Danijel Defo – Robinson Kruso (interpretacija)
Pun naslov ove ne-naročito-omiljene knjige iz lektire za osnovnu školu glasi: Život i neobične pustolovine Robinsona Krusoa mornara iz Jorka koji je dvadeset i osam godina živeo sasvim sam na nenas…