prerazmisljavanje.org
Preslušavanje: Joanna Newsom – Divers (2/3)
Sapokanikan Sapokanikan je naziv Indijanskog sela koje je nekad postojalo na mestu današnjeg Grinič Vilidža. Gradovi (konkretno Njujork) bili su druga velika inspiracija za ovaj album. Po njenim re…